En ny upphandling som gäller AV-teknik är under beredning

24.11.2022

Till skillnad från det som tidigare meddelades i vår webbtjänst bereder vi endast en ny upphandling som gäller AV-teknik.

Via ramavtalet AV-produkter och tjänster 2023–2026 (2027) blir det möjligt att upphandla utrustning, tillbehör samt tjänster inom AV-teknik och audiovisuell kommunikation. Objekt i upphandlingen är bland annat skärmar, pekskärmar, projektorer, mikrofoner med hörlurar, konferenshögtalare samt installations-, underhålls- och administrationstjänster. Endast de kunder som i förväg gått med i ramavtalet kan använda det.

Vi ordnar onsdagen den 11 januari 2023 kl. 13–14 ett infomöte för intresserade kunder och då presenteras den nya upphandlingen. Här kan du anmäla dig till infomötet.

Det nya ramavtalet ersätter Hansels nuvarande upphandlingar med motsvarande produkt- och tjänstesortiment när dessa upphandlingar upphör att gälla, och därför är det nu för alla våra kunder aktuellt att gå med i det nya ramavtalet. Anslut din organisation till ramavtalet senast den 31 mars 2023.

Läs mera och anslut din organisation till det nya ramavtalet!