Förhandsannonsen om Bilunderhållstjänster har publicerats – anmäl dig för information och marknadsdialogen!

15.08.2023

Vi har publicerat förhandsannonsen för ramavtalet Bilunderhållstjänster 2024–2026 (2028) i Hilma

I förhandsannonsen får du preliminär information om den kommande konkurrensutsättningen. I förhandsannonsen finns dessutom anvisningar för hur du som intresserad anbudsgivare kan anmäla dig till informationsmötet och marknadsdialogen.

Välkommen!