Förhandsannonsen om Renhållningsprodukter har publicerats – anmäl dig till marknadsdialogen!

17.05.2023

Vi har publicerat en förhandsannons om ramavtalet för Renhållningsprodukter 2024–2026 (2028) i Hilma.

I förhandsannonsen får du information om hur du som anbudsgivare kan anmäla dig till marknadsdialogen. Anmäl dig så snabbt som möjligt!