Heta linjen för IT-utrustning fortsätter

09.03.2022

I heta linjen för IT-utrustning är kategoricheferna Jungman & Lehtisaari tillgängliga för våra kunder på Teams alltid varannan fredag kl. 9–10. Våren 2022 tillfällena är fredagar 11.3, 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5. och 3.6.2022.

Kom med på linjen och få idéer, kommentera eller fråga om datorer, multifunktionsapparater, skrivare, AV-teknik, mobila enheter eller upphandling av övrig IT-utrustning.

Hetal injen är till för alla våra kunder som har anslutit sig till dessa upphandlingar.

Klicka in dig på linjen!

Med samarbetshälsningar

mikko_jungman_WEB.jpg tero_lehtisaari_WEB.jpg
Mikko Jungman Tero Lehtisaari