Upphandlingsannons gällande skyddsutrustning publicerad

08.12.2022

Vi har publicerat en upphandlingsannons gällande det dynamiska inköpssystemet DPS Skyddsutrustning 2023–2027 i Hilma.

Man kan läsa en begäran om att delta i det elektroniska konkurrensutsättningssystemet. I konkurrensutsättningssystemet kan man också lämna en ansökan om att delta.

Upphandlingsfasen i det dynamiska inköpssystemet börjar 9.1.2023. Hansels kunder kan göra interna konkurrensutsättningar i DPS genast i början av upphandlingsfasen, och vi rekommenderar därför att intresserade företag snarast sänder en ansökan om att delta. På så vis säkerställer ni era möjligheter att lämna anbud också i de första interna konkurrensutsättningarna.