Upphandlingsannons om rekryteringstjänster har publicerats

17.05.2023

Vi har publicerat upphandlingsannonsen om den gemensamma upphandlingen Rekryteringstjänster 2023–2027 i Hilma.

Kunder som anslutit sig i förväg till ramavtalet kan köpa lämplighetsbedömningar, rekryterings och headhuntingstjänster. Läs mer om anbudsbegäran och lämna ett anbud i Cloudias Anbudstjänst. Anbud lämnas i samma tjänst. Anbudstävlingen avslutas 18.4.2023 kl. 12.00.

Det nuvarande ramavtalet Rekryteringstjänster 2019–2023 upphör 6.6.2023 och det kommande ramavtalet ersätter det. Vårt mål är att våra kunder ska kunna tillämpa det kommande ramavtalet 1.6.2023.