Upphandlingsannonsen för betalningslösningar har publicerats

20.10.2023

Vi har publicerat upphandlingsannonsen för ramavtalet för Betalningslösningar 2024–2028 (2029) i Hilma.

Du kan läsa mer om anbudsbegäran och lämna in ett anbud i Cloudias Anbudstjänst. Anbuden ska lämnas in senast den 9.11.2023 kl. 12.00.

Betalningslösningar 2024–2028 (2029) är en fortsättning på ramavtalet Betalningslösningar 2018–2023 (2024).