Upphandlingsannonsen om kontors- och IT-tillbehör har publicerats

17.05.2023

Vi har publicerat upphandlingsannonsen om den gemensamma upphandlingen Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2023–2025 (2027) i Hilma.

Kunder som anslutit sig i förväg till ramavtalet kan köpa in kontors- och IT-tillbehör som direktleverans eller påfyllning samt andra tjänster som anknyter till produkterna.

Läs mer om anbudsbegäran och lämna ett anbud i Cloudias Anbudstjänst. Anbudstävlingen avslutas 15.5.2023 kl. 12.00.

Vårt mål är att våra kunder ska kunna tillämpa ramavtalet som inrättas den 1.9.2023.

Ramavtalet Kontors- och IT-tillbehör 2023–2025 (2027) är en fortsättning på ramavtalet Kontors- och IT-tillbehör 2021–2023 (2025).