Upphandlingsannonsen för Telekommunikationstjänster har publicerats

15.08.2023

Vi har publicerat upphandlingsannonsen för det dynamiksa upphandlingssystemet (DPS) för Telekommunikationstjänster 2023–2028 i Hilma.

Läs begäran om deltagande och lämna on din ansökan om deltagande i Anbudstjänsten.

Upphandlingsskedet för det dynamiska upphandlingssystemet börjar den 30.6.2023. Våra kunder kan genomföra minikonkurrensutsättningar genast när upphandlingsskedet inleds så vi rekommenderar att du skickar ansökan om deltagande så fort som möjligt. Då säkerställer du att ditt företag kan lämna anbud genast i de första minikonkurrensutsättningarna som våra kunder genomför.