Upphandlingsannonserna för Datorer och Datorer för specialbruk har publicerats

17.10.2023

Vi har publicerat upphandlingsannonsen för det dynamiska upphandlingssystemet (DPS) för Datorer 2023–2027 och Datorer för specialbruk 2023–2027 i Hilma.

Läs mer om upphandlingsannonsen för Datorer här.

Läs mer om upphandlingsannonsen för Datorer för specialbruk här.

Med de nya DPS kan våra kunder upphandla bland annat datorer som använd i normalt kontorsarbete och till exempel datorer för specialbruk som är avsedda för mer krävande miljöförhållanden eller sjukhus.

Du kan läsa mer om begäran om deltagande i det elektroniska systemet för konkurrensutsättning som du kommer till via upphandlingsannonsen i Hilma. I systemet kan leverantörerna också lämna in ansökningar om deltagande. 

Alla företags som uppfyller lämplighetskraven godkänns i DPS. Om du är intresserad rekommenderar vi att du lämnar en ansökan om deltagande så fort som möjligt för att ditt företag ska kunna delta i DPS:s interna konkurensutsättningar, det vill säga minikonkurrensutsättningar genast då upphandlingsbehovet uppkommer.

De nya DPS inverkar inte på nuvarande upphandlingsavtal om datorer. 

Vårt mål är att våra kunder har tillgång till DPS den 30.10.2023.

Närmare information:
kategorichef Tero Lehtisaari
tero.lehtisaari@hansel.fi