Anslut din organisation till upphandlingen Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2023–2025 (2027)

24.11.2022

Vi bereder som bäst upphandlingen Kontorsmaterial och IT-utrustning 2023–2025 (2027), som är en fortsättning på ramavtalet Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2021–2023 som upphör att gälla 31.8.2023. 

Läs mera om det nya ramavtalet och anslut din organisation senast 2.3.2023! Endast de kunder som gått med inom utsatt tid kan dra nytta av ramavtalet under avtalsperioden.

Om din organisation redan är med i ramavtalet Kontorsmaterial 2021–2023 (2025), som har motsvarande innehåll, behöver du inte ansluta din organisation till det nya ramavtalet Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2023–2025 (2027).