DPS för IT-konsulttjänster 2021–2025 avbryts

27.10.2023

På grund av att det dynamiska upphandlingssystemet (DPS) för IT-konsulttjänster 2021–2025 avbryts är det inte längre möjligt att genomföra nya minikonkurrensutsättningar. Att DPS avbryts inverkar inte på upphandlingsavtal som konkurrensutsatts tidigare. Vi uppskattar att förfarandet avbryts under det första kvartalet 2024.

För minikonkurrensutsättningar kan det nya DPS för IT-konsulttjänster 2023–2028 tillämpas.

Vi tackar alla upphandlingsenheter som har genomfört minikonkurrensutsättningar i DPS för IT-konsulttjänster 2021–2025 och alla leverantörer som har deltagit! Välkommen med också i det nya DPS för IT-konsulttjänster!