IT-konsulttjänster 2021-2025 DPS

Fördelar med upphandlingen

Ni får en snabbare och enklare konkurrensutsättning samt stöd under upphandlingsavtalsperioden:

 • Hansel har kontrollerat leverantörernas lämplighet, bland annat företagets ekonomiska situation och referenser som gäller leveranser av motsvarande tjänster 
 • Hansel har kontrollerat leverantörernas straffregisterutdrag 
 • Tillgång till färdiga dokumentmallar, en elektronisk konkurrensutsättningslösning och anvisningar för olika faser i en minikonkurrensutsättning
 • Hansels sakkunniga hjälper och ger stöd vid en minikonkurrensutsättning, bland annat med en översikt och kommentarer till minikonkurrensutsättningsmaterialet 
 • Avtalsvillkoren är fördelaktiga för kunden och vid behov ges stöd för leverantörskontrollen under avtalsperioden

Vad kan jag upphandla?

Genom det här dynamiska inköpssystemet (DPS) kan våra kunder upphandla experttjänster för planering, hantering, utveckling och underhåll av olika IT-tjänster och informationssystem. Tjänsterna kan rikta sig till projekt såväl som till en mer omfattande tjänst som pågår under hela avtalsperioden. Till tjänsterna hör:

1. Planerings- och hanteringstjänster

 • Projekthanterings- och integratörstjänster  
 • Definieringstjänster samt tjänster inom arkitektur
 • Tjänstedesign
 • Hantering av molntjänster
 • Hantering av IT-tillgångar


2. Utvecklings- och underhållstjänster

 • Tjänster för utveckling av applikationer och programvaror samt underhåll
 • Kvalitetssäkrings- och testningstjänster
 • Tjänster för teknologi- och infrastrukturutveckling

Avtalsperiod

Avtalsperioden för den gemensamma upphandlingen är 1.3.2021 – 31.12.2025.

Varaktigheten av kundens upphandlingskontrakt kan vara högst 5 år. Ändå, om föremålet för upphandlingskontraktet är att förverkliga en lösning för kunden samt att fortlöpande upprätthålla lösningen eller kundens annan lösning, kan upphandlingskontraktets giltighetstid vara högst 8 år.
 

Samarbete med kunder

Vi förbereder våra upphandlingar i samarbete med våra kunder i kundarbetsgrupper, och den täta kontakten med grupperna fortsätter ofta under avtalsperioden. Vi ordnar också infomöten, där vi presenterar fördelarna med en upphandling och på vilket sätt den kan nyttjas.

Dessa detaljer är redan klara i upphandlingen

I våra upphandlingar är många detaljer redan klara. Vi säkerställer bland annat våra leverantörers tillförlitlighet och leveransförmåga. De villkor som vi ställer möjliggör ett smidigt nyttjande av upphandlingen under avtalsperioden och de är en stabil grund för kundens eget upphandlingsavtal. Målet är en högklassig upphandling av produkter eller tjänster för kundens behov.

Vill du bli avtalsleverantör?

Vi godkänner med alla leverantörer som uppfyller lämplighetskraven. Kika på videon för ytterligare information!

Du kan lämna in en deltagningsanmälan i DPS IT-konsulttjänster i Hanki-anbudstjänsten.

Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande!

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
01.03.2021 - 31.12.2025
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Marjut Sood

Kategorichef

marjut.sood@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga