IT-konsulttjänster 2021-2025 DPS

Vad kan jag upphandla?

Genom det här dynamiska inköpssystemet (DPS) kan våra kunder upphandla experttjänster för planering, hantering, utveckling och underhåll av olika IT-tjänster och informationssystem. Tjänsterna kan rikta sig till projekt såväl som till en mer omfattande tjänst som pågår under hela avtalsperioden. Till tjänsterna hör:

1. Planerings- och hanteringstjänster

 • Projekthanterings- och integratörstjänster  
 • Definieringstjänster samt tjänster inom arkitektur
 • Tjänstedesign
 • Hantering av molntjänster
 • Hantering av IT-tillgångar


2. Utvecklings- och underhållstjänster

 • Tjänster för utveckling av applikationer och programvaror samt underhåll
 • Kvalitetssäkrings- och testningstjänster
 • Tjänster för teknologi- och infrastrukturutveckling


Vill du bli avtalsleverantör?

Vi godkänner med alla leverantörer som uppfyller lämplighetskraven. Kika på videon för ytterligare information!

Du kan lämna in en deltagningsanmälan i DPS IT-konsulttjänster i Hanki-anbudstjänsten.

Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande!

Avtalsperiod

Avtalsperioden för den gemensamma upphandlingen är 1.3.2021 – 31.12.2025.

Varaktigheten av kundens upphandlingskontrakt kan vara högst 5 år. Ändå, om föremålet för upphandlingskontraktet är att förverkliga en lösning för kunden samt att fortlöpande upprätthålla lösningen eller kundens annan lösning, kan upphandlingskontraktets giltighetstid vara högst 8 år.
 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
01.03.2021 - 31.12.2025
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om upphandlingen

Marjut Sood

Kategorichef

marjut.sood@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga