<
Yhteishankinnat

IT-konsultointi 2021-2027

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

IT-konsultointi 2021-2027

Liity viimeistään

31.12.2027

Sopimuskausi

01.03.2021 - 28.02.2027

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

28.02.2029

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelut erilaisten IT-palveluiden sekä tietojärjestelmien suunnitteluun, hallintaan, kehitykseen ja ylläpitoon sekä tietoturvaan ja omaisuuden hallintaan liittyen. Asiantuntijapalvelut voivat kohdistua sekä projekteihin että laajempaan palveluun koko sopimuskaudeksi.

'