El 2022-2026: upphandlingsannons gällande el och öppen leverans publicerad

27.01.2022

Vi har publicerat en upphandlingsannons på Hilma  för den gemensamma upphandlingen El 2022-2026: Upphandling av el och öppen leverans.

Du kan ta del av anbudsbegäran och lämna in anbud i det elektroniska konkurrensutsättningssystemet. Upphandlingsannonsen innehåller en länk till det elektroniska konkurrensutsättningssystemet.

Tidsfristen för att lämna in anbud i anbudstävlingen går ut tis 15.2.2022 kl. 12.00.

Målet är att det ramavtal som etableras är tillgängligt från och med 1.5.2022 för våra kunder som i förväg anslutit sig till den gemensamma upphandlingen El 2022-2026.