<
Ramavtal

El 2022-2026

Sammanfattning av ramavtalet

Namn

El 2022-2026

Avtalsperiod

01.05.2022 - 30.04.2026

Verksamhetsmodell

En leverantör

Ansvarsfullhet

Med denna gemensamma upphandling kan man skaffa el och tjänster som anknyter sig till detta.
Ramavtalet är till för alla Hansel kunder.
Gemensamma upphandlingen är en fortsättning på ramavtalet El 2018-2022. Anslutningsmöjlighet öppnas under 2021.

'