<
Yhteishankinnat

Sähkö 2022-2026

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Sähkö 2022-2026

Liity viimeistään

30.11.2021

Sopimuskausi

01.05.2022 - 30.04.2026

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Vastuullisuus

Tervetuloa mukaan hankkimaan hankintalain mukaisesti kilpailutettua sähköä osana suurempaa kokonaisuutta, joka mahdollistaa edullisen marginaalin saamisen. Saat lisäksi tarvittaessa osaavan sähkön hintasuojauspalvelun, jolla kiinnitetään sähkön hintaa etukäteen hintaennustettavuuden saamiseksi.

Mitä voin hankkia?

Hanselin pyrkimys on, että yhteishankinnalla saat seuraavat palvelut:

 • Sähköenergian fyysisen toimituksen
  • Toimittaja vastaa asiakkaan sähkönkulutuksen ennustamisesta ja tekee hankinnat sähkön spot-markkinoilta.
 • Tasevastaavan palvelut
  • Toimittaja vastaa tasesähkökustannuksista, joita syntyy, jos Asiakkaan sähkönkulutus poikkeaa Toimittajan tekemistä hankinnoista spot-markkinoilta.
  • Sähkön kulutusseurannan ja raportoinnin
  • Sähköenergian laskutuksen
  • Asiakaspalvelun
  • Mahdollisuuden toteuttaa omaa paikallista pientuotantoa (esim. aurinkopaneeleilla)
   • Toimittaja sitoutuu myös ostamaan oman kulutuksen ylittävän sähkön.
  • Mahdollisuuden hankkia sähkön hintasuojaus
   • osana valtion hintasuojaussalkkua, rajoitettu vain valtioasiakkaille
   • selvitämme erikseen mahdollisuuden hintasuojauskokonaisuuden rakentamiseen muille asiakkaille
  • Alkuperätakuilla varmennetun uusiutuvan sähkön hankinnan
  • Huom! palvelukokonaisuudessa voi tapahtua pieniä muutoksia toimittajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

   Jos organisaatiosi on vuokralla Senaatti-kiinteistöjen tiloissa ja sähkö kuuluu vuokrasopimukseenne, huolehtii Senaatti-kiinteistöt puolestanne kaikista sähkösopimuksiin liittyvistä asioista.

Yhteishankinnan edut

 • Turvaat organisaatiosi hankintojen lainmukaisuuden
 • Vähennät omasta kilpailutuksesta aiheutuvia kustannuksia
 • Ennustettava hintataso, jos olet mukana sähkön hintasuojauksessa
 • Hanselin asiantuntijoiden tuki sopimuskauden aikana mm. sähkön hintariskin hallinnassa
 • Vastuullisuus huomioitu, mahdollisuus ostaa uusiutuva sähköä. Mahdollisuus ostaa myös korkeamman standardin uusiutuvaa sähköä, kuten esim. EKOenergiaa.
'