<
Yhteishankinnat

Sähkö 2022-2026

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Sähkö 2022-2026

Liity viimeistään

Sopimuskausi

01.05.2022 - 30.04.2026

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Vastuullisuus

Yhteishankinnan kohteena on sähkö ja sähkön hankintaan liittyvät palvelut.

Tämä puitejärjestely on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.

Yhteishankinta on jatkoa sähkö 2018-2022 puitejärjestelyille. Liittyminen avataan vuoden 2021 aikana.

'