Upphandlingsannonsen för Mötes- och evenemangsservicer har publicerats

27.10.2023

Vi har publicerat upphandlingsannonsen för ramavtalet för Mötes- och evenemangsservicer 2024–2026 (2028) i Hilma.

Du kan läsa mer om anbudsbegäran och lämna in ett anbud i Cloudias Anbudstjänst.

Anbuden ska lämnas in senast den 22.11.2023 kl. 12.00 och du kan lämna in frågor och få tilläggsinfromation i anbudstjänsten fram till den 30.10.2023 kl. 12.00.