Mötes- och evenemangsservicer 2024-2026 (2028) Ramavtal

Fördelar med upphandlingen

 • Ett brett nationellt urval av mötes- och evenemangsservicer för olika behov 
 • Färdigt konkurrensutsatta priser på våra kunders mest använda mötestjänster
 • Ytterligare tjänster och skräddarsydda tjänster finns också tillgängliga för dig
 • Du gör bokningar enkelt och bekvämt från olika kanaler
 • I kontraktet har hänsyn tagits till tillgänglighet, ansvar och miljöåtgärder
 • I kundarbetsgruppen kan du påverka upphandlingens innehåll och utvecklingen av kontraktet
 • Hansels stöd under hela kontraktstiden
  • Vi övervakar att prisnivån uppfylls
  • Vi ansvarar för kontraktshanteringen
  • Vi stöder våra kunder

Vad kan jag upphandla?

Mötes- och evenemangstjänster i hela landet

 • Täckande och mångsidigt utbud av mötesplatser 
 • Tjänsterna kan upphandlas behändigt bland ett stort antal avtalsleverantörer

Mötes- och evenemangstjänster för ett flertal olika behov

 • Mötespaket (preliminärt fem mötespaket med olika innehåll till avtalspris) 
  • Möteslokal (4 eller 8 timmar) 
  • Mötesservering (1-2 kaffeserveringar och möjlighet till lunchservering)
  • Grundläggande mötesteknik
 • Skräddarsydda möten och evenemang
  • Ramavtalet har som mål att även möjliggöra skräddarsydda möten och evenemang
  • Skräddarsydda evenemang kan till exempel vara rekreations-/upplevelseevenemang, fester lillajulsfester och andra motsvarande evenemang
 • Tilläggstjänster för möten och evenemang (preliminära)
  • Inkvarterings i samband med möten och evenemang 
  • Restaurangtjänster (andra serveringar av mat- och dryckesservering som ingår i mötespaketen)  
  • Arrangemang och presentationsteknik på mötesplatsen (ombehovet överskrider de grundläggande tjänsterna) 
  • Uthyrning av möteslokaler (tex. lokaler för grupparbete eller andra extra lokaler i samband med möten)

Vill du presentera den gemensamma upphandlingen för din övriga organisation? Ladda ner en kort presentation av gemensam upphandling här.

Avtalsperiod

Vårt mål är att kontraktet ska vara tillgängligt för våra kunder från och med 1.4.2024. Avtalsperioden är preliminärt två år. Därefter har Hansel möjlighet att fortsätta avtalsperioden med två optionsperioder. Avsikten är att avtalsperioden inklusive optionsperioderna omfattar fyra år.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.04.2024 - 31.03.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.09.2027
Verksamhetsmodell
Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 1397/2016

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Nantte Luoma

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Katja Reinikainen

Kategorichef

katja.reinikainen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga