Upphandlingsannonsen för Skol- och pysselmaterial har publicerats

08.09.2023

Vi har publicerat upphandlingsannonsen för den gemensamma upphandlingen Skol och pysselmaterial 2024–2025 (2027) i Hilma.

Via ramavralet kan du mer allmänt köpa sådana skol-, bildkonst-, hantverks- och pysseltillbehör som används bland annat i daghem, skolor och servicehus samt beställnings- och leveranstjänster i anslutning till dessa.


Ramavtalet har delats in i två delar:

  • Skolmaterial
  • Bildkonst-, slöjd- och pysseltillbehör

Du kan läsa mer om anbudsbegäran och lämna in ett anbud i Cloudias Anbudstjänst. Anbuden ska lämnas in senast den 2.10.2023 kl. 12.00.

Vårt är mål att ramavtalet som införts ska kunna anlitas av anslutna kunder från och med den 1.1.2024.

Skol- och pysselmaterial 2024–2025 (2027) är en fortsättning på ramavtalet Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026).