Upphandlingsbeslut om Bränslen för sjötrafik har vunnit laga kraft och ramavtalet har undertecknats

19.10.2022

Ett upphandlingsbeslut som gäller konkurrensutsättningen Bränslen för sjötrafik 2022–2024 (2026) har vunnit laga kraft och ett ramavtal har undertecknats med Neste Markkinointi Oy som valts till ramavtalsleverantör. 

Upphandlingar inom det nya ramavtalet kan redan göras. Utförliga upphandlingsanvisningar uppdateras i vår webbtjänst under oktober. Endast de kunder som gått med i ramavtalet i förväg kan nyttja det. De kunder som gått med kontaktas, när webbtjänsten uppdaterats.

Mera information
Juha-Pekka Paunu
kategorichef
juha-pekka.paunu@hansel.fi