Bränslen för sjötrafik 2022–2024 (2026) Ramavtal

Fördelar med upphandlingen

 • Lagenligheten i organisationens upphandlingar säkerställs
 • Minskade kostnader för konkurrensutsättning 
 • Avtalsleverantörernas lämplighet kontrolleras
 • Hansels experter ger stöd under avtalsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörskontroll)
 • Tjänster med god geografisk tillgänglighet

Vad kan man upphandla?

Man kan upphandla leveranser av bränslen för sjötrafik till hamnar inrikes:

 • för isbrytare
 • för kombinationsfartyg
 • för övriga motsvarande stora fartyg

Bränsle som upphandlas: 

MGODMA – Marine gas oil

För sjötrafik ett bränsle med låg svavelhalt som uppfyller kvalitetskraven i ISO 8217:2017 (eller en nyare standard). Svavelhalten är lägre än 0,1 procent.

Dessutom kan leverantören frivilligt leverera bränslet MDODMB – Marine diesel oil samt förnybart bränsle för sjötrafik, om ifrågavarande produkter är tillgängliga under avtalsperioden. 

Endast de kunder som i förväg anslutit till ramavtalet kan göra upphandlingar inom ramavtalet.

Minimibeställningsmängden är 18 tusen kilo. Upphandlingar som underskrider minimibeställningsmängden är möjliga, men leverantören kan debitera ett småleveranstillägg för dessa.

Hamnstäderna är indelade i kategori I och II. Till hamnstäder i kategori I kan upphandlingar göras genast i början av avtalsperioden. Till hamnstäder i kategori II kan man göra upphandlingar först när man med leverantören kommit överens om att inleda upphandling till hamnar som finns i dessa städer. En begäran om att inleda upphandling i en hamnstad i kategori II kan lämnas till Neste eller Hansel. 

Hamnstäder i kategori I:

 • Fredrikshamn
 • Kotka
 • Lovisa
 • Helsingfors
 • Åbo
 • Nådendal
 • Nystad
 • Raumo
 • Kaskö
 • Vasa
 • Karleby
 • Brahestad
 • Uleåborg
 • Kemi

Hamnstäder i kategori II:

 • Borgå
 • Hangö
 • Björneborg
 • Torneå

Mera information om innehållet i upphandlingen finns i beskrivningen av objektet i upphandlingen på fliken ”Dokument.

Avtalsperiod

Upphandlingens avtalsperiod är 12.10.2022–31.5.2024. Avtalsperioden kan förlängas med optioner fram till 30.9.2026.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
12.10.2022 - 30.09.2025
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensamma upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

 • Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Juha-Pekka Paunu

Kategorichef

juha-pekka.paunu@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga