Upphandlingsbeslut om inkvarteringstjänster utomlands har vunnit laga kraft

16.11.2022

Upphandlingsbesluten som gäller konkurrensutsättningen Utländska inkvarteringstjänster 2023‒2024 (2026) har vunnit laga kraft.

Målet är att våra kunder ska kunna använda ramavtalet från och med 1.1.2023. Endast de kunder som i förväg anslutit till ramavtalet kan använda det.

Vi publicerar mera information på webbsidan i november-december när ramavtalen undertecknats, bland annat om leverantörer och hotell som valts ut till ramavtalet samt om hur man gör en upphandling.

Dessutom ordnar vi i december infomöten för kunder och för leverantörer som valts ut. Information om datum och tid för infomötena kommer inom november.

Mera information
Katja Reinikainen
kategorichef
katja.reinikainen@hansel.fi