Utländska inkvarteringstjänster 2023-2024 (2026) Ramavtal

Den här upphandlingen kan nyttjas av Hansels alla kunder som gått med i ramavtalet.

Inom ramavtalet är det möjligt att köpa in inkvarteringstjänster utrikes för tjänste- och arbetsresor.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.01.2023 - 31.12.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2025
Verksamhetsmodell
Ranking

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Sarita Knuutila

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Katja Reinikainen

Kategorichef

katja.reinikainen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga