Publicerade upphandlingsannonser för leasingtjänster

01.09.2022

Vi har i Hilma publicerat upphandlingsannonser som gäller upphandlingarna Statens leasingtjänster 2023-2024 (2026) och Leasingtjänster 2023-2024 (2026)

De kunder som anslutit till ramavtalen i förväg kan upphandla leasingtjänster, som inbegriper leasingfinansiering, en administrationstjänst för objekt som finansieras med leasing och tjänster för behandling av leasingobjekt som returneras efter hyresperioden samt producerande av övriga tjänster som kan beställas. 

Läs våra upphandlingsannonser i Hilma: 

Statens leasingtjänster 2023-2024 (2026) 

Leasingtjänster 2023-2024 (2026) 

En anbudsbegäran finns i Cloudias tjänst Tarjouspalvelu, där man kan lämna in anbud: 

Statens leasingtjänster 2023-2024 (2026) 

Leasingtjänster 2023-2024 (2026) 

 
Anbudstiden i båda anbudstävlingarna upphör 20.9.2022 kl. 12.