Leasingtjänster 2023–2024 (2026) Ramavtal

Fördelar med upphandlingen

Ramavtalet för leasingtjänster erbjuder användarna många fördelar:

Ekonomi och beslutsfattande

 • Leasing påskyndar beslut om investering och finansiering och nyttan av investeringarna kan ses tidigare.
 • Leasing lämpar sig i samband med olika ändringar.
 • Leasing är en del av effektiv finansieringsplanering. Organisationer betraktas mer än tidigare utifrån koncernens balansräkning.
 • Kassaflöde: genom att hyra fördelar man kostnaderna för lös egendom på brukstiden och stora engångsinvesteringar kan undvikas.

ICT-utrustning

 • Återlämningen av hyrda objekt till leverantören reducerar kostnaderna för utrustningen betydligt.
 • Genom planmässig förnyelse av hyrd utrustning förfogar du över en aktuell och enhetlig utrustning som stöder produktiviteten.
 • Leasingtjänsten är flexibel i fråga om dina behov, till exempel när utrustning endast behövs för en bestämd tid.
 • Kostnaderna är bekanta på förhand och kapital binds inte på en gång till anskaffningen.
 • En uppdaterad hanteringstjänst underlättar administrationen av utrustningsbeståndet.
 • Ramavtalet omfattar en datasäker behandling och återvinning av utrustning som återlämnas till leverantören.

Lösa anläggningstillgångar

 • Leasing jämte verksamhetsmodellerna kan utveckla upphandlings- och hanteringsprocesserna. 
 • Hanteringstjänsten som hör till leasing gör det möjligt att enkelt kunna dra nytta av aktuell information.

Vad kan jag upphandla?

Med stöd av ramavtalet kan leasingtjänster köpas så här:

 1. Leasingtjänst eller så kallad livscykelleasing
  • Leasingfinansiering för märkes- och modelloberoende lösa anläggningstillgångar. Typiska objekt som finansieras är bland annat ICT-utrustning, hälsovårdsutrustning, olika forskningsanordningar, skyddsteknik och möbler. 
  • Hanteringstjänst avsedd för hantering av leasingobjekt som ska finansieras.
  • Datasäkra tjänster för upphämtning, återvinning och förstörande av leasingobjekt som återlämnas efter hyrestiden samt övriga tjänster som kan beställas särskilt.
  • Leverantören ansvarar för hyresobjektens restvärden.
 2. Finansieringsleasingtjänst
  • Leasingfinansiering för märkes- och modelloberoende lösa anläggningstillgångar.
  • Hanteringstjänst avsedd för hantering av leasingobjekt som ska finansieras.
  • Finansieringsleasingtjänsten omfattar inte tjänster för upphämtning, återvinning och förstörande av leasingobjekt som återlämnas efter hyrestiden.
  • Hyresobjekten har inget restvärde eller så ansvarar kunden för restvärdet.

Avtalstyp är limitavtal för fortsatta anskaffningar och enskilt leasingavtal för engångsanskaffningar.

Det här ramavtalet gäller inte leasingtjänster för personbilar och bilar avsedda för godstransport (totala massan under 7 000 kg).

Ramavtalet kan endast tillämpas av kunder som har anslutit sig på förhand.

Närmare information om den gemensamma upphandlingens innhåll framgår av ramavtalshandlingarna som finns på mellanfliken Dokument.

Avtalsperiod

Ramavtalets avtalsperiod är 3.2.2023–2.2.2027.

Leasingavtal kan ingås och anskaffningar, som grundar sig på leasingavtalen, genomföras endast medan ramavtalet är i kraft. Andra tjänster som är föremål för ramavtalet kan beställas så länge som leasingavtalet är i kraft. Leasingavtalet gäller med beaktande av ramavtalets villkor fram till att hyrestiden för leasingobjektet går ut.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
03.02.2023 - 02.02.2027
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensamma upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

 • Miljöansvar
 • Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Tiina Gabelli

Kategorichef

tiina.gabelli@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga