Leasingtjänster 2023–2024 (2026) Ramavtal

Leasingtjänster 2023-2024 (2026) – ramavtalet är riktat till bl.a. kommuner, samkommuner, församlingar och välfärdsområden.

Leasingtjänster 2023-2024(2026) – ramavtalet ersätter följande gemensamma upphandlingar:

 • KL-Kuntahankinnats leasingfinansiering av ICT-apparater och tjänster för hantering av livscykeln 2018-2022 (KLKH130)-ramavtalet, när detta slutar 20.12.2022.
 • Hansels Leasingtjänster 2020-2022(2024)-ramavtalet, när det slutar 25.5.2024.

Om du ansluter dig till detta konkurrensutsatta ramavtal, försäkrar du att era leasingtjänster finns tillhanda även när de ovanstående ramavtalen slutar.

Fördelar med upphandlingen

 • Tillgång till konkurrenskraftiga priser och avtalsvillkor till följd av stora volymer.
 • Ni undviker kostnader för en egen konkurrensutsättningsprocess.
 • Hansels sakkunniga ger stöd under hela avtalsperioden, bland annat för kundens intressebevakning och leverantörskontroll.
 • Möjlighet att vara med och utveckla ramavtalet.

Vad kan jag upphandla?

Inom det här ramavtalet kan du skaffa leasingtjänster för anläggningstillgångar, och det inbegriper leasingfinansiering, en administrationstjänst för objekten som finansieras genom leasing och tjänster för hantering av leasingobjekten som återlämnas efter hyresperioden. Typiska objekt som finansieras är bland annat it-apparater, apparater för hälso- och sjukvården, olika undersökningsapparater, säkerhetsteknik och möbler.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.02.2023 -
Verksamhetsmodell
En leverantör

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Ilkka Sihvola

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Tiina Gabelli

Kategorichef

tiina.gabelli@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga