Leasingpalvelut 2023–2024 (2026) Puitejärjestely

Yhteishankinnan edut

Leasingpalveluiden puitejärjestely tarjoaa käyttäjilleen monia etuja:

Talous ja päätöksenteko

 • Leasing nopeuttaa investointi- ja rahoituspäätösten tekoa, ja investointien hyödyt aikaistuvat.
 • Leasing sopii erilaisiin muutostilanteisiin.
 • Leasing on osa tehokasta rahoitussuunnittelua. Organisaatioita tarkastellaan entistä enemmän konserneina taseen kautta.
 • Kassavirta: vuokraamalla irtaimiston kulut jakautuvat niiden käyttöajalle ja suurilta kertainvestoinneilta vältytään.

ICT-laitteet

 • Vuokrakohteiden palautuminen toimittajalle alentaa laitteista maksettavia kustannuksia merkittävästi.
 • Vuokrakohteiden suunnitelmallisella uudistamisella käytössäsi on ajantasainen ja yhtenäinen laitekanta, joka tukee tuottavuutta.
 • Leasingpalvelu joustaa tarpeesi mukaisesti, esimerkiksi silloin, kun laitteita tarvitaan vain määräajaksi.
 • Kustannukset ovat tiedossa etukäteen, eikä pääoma sitoudu hankintaan kerralla.
 • Ajantasainen hallintapalvelu helpottaa laitekannan hallinnointia.
 • Puitejärjestely sisältää toimittajalle palautuvien laitteiden tietoturvallisen käsittelyn ja kierrätyksen.

Irtain käyttöomaisuus

 • Leasing toimintamalleineen voi kehittää hankinta- ja hallinnointiprosesseja. 
 • Leasingiin kuuluva hallintapalvelu mahdollistaa tiedon helpon hyödynnettävyyden ja ajantasaisuuden.

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia leasingpalveluita seuraavasti:

 1. Leasingpalvelu eli ns. elinkaarileasing
 • Leasingrahoitus merkki- ja malliriippumattomalle irtaimelle käyttöomaisuudelle. Tyypillisiä rahoitettavia kohteita ovat mm. ICT-laitteet, terveydenhuollon laitteet, erilaiset tutkimuslaitteet, turvatekniikka ja kalusteet. 
 • Rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitettu hallintapalvelu.
 • Vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden tietoturvalliset nouto-, kierrätys- ja hävityspalvelut sekä muut erikseen tilattavat palvelut.
 • Toimittaja vastaa vuokrakohteiden jäännösarvosta.
 1. Rahoitusleasingpalvelu
 • Leasingrahoitus merkki- ja malliriippumattomalle irtaimelle käyttöomaisuudelle.
 • Rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitettu hallintapalvelu.
 • Rahoitusleasingpalvelu ei sisällä vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden nouto-, kierrätys- ja hävityspalveluita.
 • Vuokrakohteilla ei ole jäännösarvoa tai asiakas vastaa jäännösarvosta.

Sopimustyyppeinä ovat limiittisopimus jatkuville hankinnoille ja yksittäinen leasingsopimus kertaluonteisille hankinnoille.

Tämä puitejärjestely ei koske autojen (kokonaismassa alle 7000 kg) leasingpalveluita.

Puitejärjestelyä voivat hyödyntää vain siihen etukäteen liittyneet asiakkaat.

Tarkemmat tiedot yhteishankinnan sisällöstä saat puitesopimusasiakirjoista, jotka löydät Asiakirjat-välilehdeltä.

Sopimuskausi

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 3.2.2023–2.2.2025. Puitejärjestelyn optiokausi on päätetty käyttää siten, että puitesopimus päättyy 2.2.2027.

Leasingsopimuksia ja niihin perustuvia hankintoja voit tehdä vain puitesopimuksen voimassaoloaikana. Muita puitesopimuksen kohteena olevia palveluita voit tilata niin kauan kuin leasingsopimus on voimassa. Leasingsopimus on voimassa puitesopimuksen ehdoin leasingkohteen vuokra-ajan päättymiseen saakka.

Näet vain osan sisällöstä, koska et ole kirjautunut. Kirjaudu sisään

Ei vielä tunnuksia? Rekisteröidy

Kirjaudu sisään

Liittyminen

Sopimuskausi
03.02.2023 - 02.02.2027
Toimintamalli
Yksi toimittaja

Vastuullisuus

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

 • Ympäristövastuu
 • Taloudellinen vastuu

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja

Tiina Gabelli

Kategoriapäällikkö

tiina.gabelli@hansel.fi

Hankinnan vaihe

 1. Esiselvityksessä
 2. Valmistelussa
 3. Kilpailutuksessa
 4. Käynnissä
 5. Päättynyt, asiakaskohtaiset sopimukset voimassa