Leasingtjänster för statliga kunder 2023–2024 (2026) Ramavtal

Det här ramavtalet ersätter ramavtalet Leasingtjänster 2018-2022, och är ämnat för statens ämbetsverk, inrättningar, universitet och högskolor.

Fördelar med upphandling

  • Tillgång till konkurrenskraftiga priser och avtalsvillkor på grund av stora volymer.
  • Undvika egna kostnader för en egen konkurrensutsättningsprocess.
  • Stöd av Hansels experter under hela avtalsperioden, bland annat kundens intressebevakning och leverantörskontroll.
  • Möjlighet att delta i utvecklingen av ramavtalet.

Vad kan jag upphandla?

Med ramavtalet kan du upphandla leasingtjänster för anläggningstillgångar, och detta inbegriper leasingfinansiering, en administrationstjänst för de leasingobjekt som finansieras och tjänster som anknyter till hanteringen av de leasingobjekt som återlämnas efter hyresperioden. Typiska objekt som finansieras är bland annat it-utrustning, apparater för hälso- och sjukvården, olika undersökningsapparater, säkerhetsteknik och möbler.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.02.2023 -
Verksamhetsmodell
En leverantör

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Ilkka Sihvola

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Tiina Gabelli

Kategorichef

tiina.gabelli@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga