Upphandlingsannonsen för ramavtalet för Livsmedel och non-food -produkter 2023–2027 har publicerats

16.06.2023

Upphandlingsannonsen för ramavtalet för Livsmedel och non-food -produkter 2023–2027 har publicerats i Hilma. Till ramavtalet anslöts sig 162 organisationer som planerar genomföra upphandlingar med stöd av avtalet för cirka 415 miljoner euro. 

Anbudstävlingen avslutas fredagen den 16.6.2023 kl. 12.00. Läs mer om anbudsbegäran och lämna ett anbud i Anbudstjänsten. I konkurrensutsättningen söks en partileverantör för fyra år. Syftet är att ramavtalet träder i kraft den 1.10.2023 och att kunderna övergår till att tillämpa avtalet etappvist från oktober 2023 till april 2024.

Ramavtalet för Livsmedel och non-food -produkter 2023–2027 är en fortsättning på det tidigare konkurrensutsatta ramavtalet Livsmedel och non-food -produkter 2020–2024. Förutom tidigare kunder har även ett flertal nya kommuner, församlingar och välfärdsområden anslutit sig till avtalet.  

Gemensam upphandling möjliggör hållbara val

Kunder som har anslutit sig till den gemensamma upphandlingen kan via den köpa in livsmedel för professionella kök och detaljhandeln samt även i liten utsträckning non-food-produkter som stöder storkökens verksamhet, till exempel duknings- och matlagningstillbehör som behövs i storkök. Upphandlingsföremål är dessutom tjänster i anslutning till beställning och användning av ovan nämnda produkter, till exempel logistiktjänster och andra stödtjänster.

I konkurrensutsättningen har livsmedlen delats in i flera grupper. Dessa är till exempel mjölkprodukter, köttprodukter och grönsaker. På kundernas önskemål har flera växtbaserade produkter och källor för växtprotein tagits med i konkurrensutsättningen än tidigare. Hållbarheten har uppmärksammats i omfattande utsträckning i beredningen av den gemensamma upphandlingen, avtalsvillkoren och i lämplighetsvillkoren och i de produktspecifika kraven.  

Den gemensamma upphandlingen som konkurrensutsätts nu kan endast utnyttjas av kunder som anslöt sig före tidsfristen gick ut. Den offentliga förvaltningen genomför synnerligen många livsmedelsupphandlingar och vi kommer fortfarande under det här året att inleda beredningen av följande gemensamma upphandling av livsmedel (Livsmedel och non food-produkter 2024–2028) som ska möta våra kunders behov. Vi informerar särskilt om när det blir möjligt att ansluta sig.

Närmare information:
Milja Virtanen
kategorichef
milja.virtanen@hansel.fi