Livsmedel och non-food -produkter 2023–2027 Ramavtal

Fördelar med upphandlingen

 • Enkel förfarandemodell
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Goda avtalsvillkor
 • Miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar 

Vad kan jag upphandla?

Inom ramavtalet kan man upphandla livsmedel i en partihandel och köksutrustning för professionellt bruk som levereras till kundens lokaler:

 • mjölkprodukter
 • köttprodukter
 • fiskprodukter
 • färdigmat
 • bageriprodukter
 • tvättade, skalade och tärnade grönsaker och potatis, också förkokta potatisprodukter
 • konserver, saft och puréer
 • djupfrysta produkter (kött, fisk, grönsaker, bageri, glass)
 • torrvaror
 • förbrukningsartiklar såsom engångskärl och vita dukar för dispenser

Övriga upphandlingsbehov bland de kunder som anslutit till ramavtalet beaktas redan i planeringsstadiet och produktgrupper läggs till efter behov. 

Vill du presentera upphandlingen för de övriga i din organisation? Ladda ner en kort presentation av ramavtalet. 

Avtalsperiod

Tidtabellen preciseras under sommaren 2023.

Hur kan jag upphandla?

Sortiment

Sortimentet som konkurrensutsätts och dess omfattning bestäms enligt behoven hos de kunder som anslutit till ramavtalet. 

Beställningar

Beställningar kan göras med kundens eget beställningssystem (AROMI, Jamix osv.) eller med leverantörens beställningssystem. 

Förutseende arbetssätt

Kunden ska meddela i förväg om större partier. Kunden får anvisningar för ett förutseende arbetssätt under avtalsperioden. 

Kundens upphandlingsavtal 

I ett kundspecifikt upphandlingsavtal preciserar kunden tillsammans med leverantören leveransadresser, kontaktuppgifter, kontaktpersoner, faktureringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för att säkerställa smidiga beställningar och leveranser. 

Hansel upprättar en avtalsmall med bilagor för kunderna i samarbete med leverantören. 

Kunden godkänner avtalsvillkoren och undertecknar dem. 

Leverantörernas kontaktuppgifter

Efter konkurrensutsättningen hittar du den valda leverantören här.

Kundsamarbete

Vi förbereder våra gemensamma inköp i samarbete med våra kunder i kundarbetsgrupperna, och den nära kontakten med grupperna fortsätter ofta även under kontraktsperioden. Vi ordnar också öppna informationsmöten där vi redogör för fördelarna med gemensam upphandling och hur den används.

Kundarbetsgrupp

För konkurrensutsättningen grundas en kundarbetsgrupp, och i den kan delta de kunder som anslutit till ramavtalet senast 31.1.2023. I kundarbetsgruppen kan man påverka samt ge skriftliga kommentarer till innehållet i konkurrensutsättningen. 

Kundarbetsgruppen samlas 3 gånger under beredningen av konkurrensutsättningen i februari-april 2023. Reservera tre timmar för varje möte. 

Målet är att en anbudsbegäran publiceras 2.5.2023. 

Kundarbetsgruppens uppgifter:

 • ge skriftliga kommentarer till anbudsbegäran innan den publiceras
 • ge skriftliga kommentarer till avtalet och dess bilagor innan anbudsbegäran publiceras
 • ge skriftliga kommentarer till kundmaterialet (till exempel kundspecifika upphandlingsavtal) under avtalsperioden
 • testa kundmaterialet (till kundspecifika upphandlingsavtal) under avtalsperioden
 • delta i utvecklingen av avtalet också under avtalsperioden.

Om du eller din kollega har upphandlingskompetens som passar i denna grupp samt tid att ge kommentarer till upphandlingsmaterialet och aktivt delta i diskussionen, kontakta kategorichefen milja.virtanen@hansel.fi.

Kundarbetsgruppen inleder sitt arbete redan innan den utsatta tiden för att ansluta till ramavtalet gått ut. Anslut din organisation i god tid!

Överenskommet i upphandlingen

I våra gemensamma upphandlingar har vi redan avtalat om en hel del. Vi säkerställer bland annat våra kontraktsleverantörers tillförlitlighet och förmåga att leverera. De villkor som vi har fastställt gör det möjligt att använda gemensam upphandling på ett smidigt sätt under kontraktsperioden och fungerar som en solid stöttepelare för kundens eget upphandlingskontrakt. Vårt mål är att förse våra kunder med produkt- eller tjänsteupphandlingar av hög kvalitet.

I fasen marknadsdialog och i kundarbetsgruppen behandlar vi bland annat följande frågor:

 • Krav på avtalsleverantören 
 • Minimikrav på objektet i upphandlingen
 • Avtalsvillkor, bland annat 
  • Priser
  • Leverans-, garanti- och/eller betalvillkor
  • Reklamationer

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.10.2023 - 31.12.2027
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2027
Verksamhetsmodell
En leverantör
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Milja Virtanen

Kategorichef

milja.virtanen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga