Upphandlingar

Energi

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
El och portföljförvaltning 2024–2028 Ramavtal 01.08.2023 - 31.12.2028 Anslutning är ännu inte möjlig

Personal- och hälsovård

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Rekryteringstjänster 2023–2027 Ramavtal 01.05.2023 - 30.04.2027 Anslutning är ännu inte möjlig

IT-utrustning

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
AV-teknik 2023–2027 Ramavtal 01.09.2023 - Anslutning är ännu inte möjlig
Virve-terminaler 2023–2025 (2027) Ramavtal 01.03.2023 - 28.02.2025 Anslutning är ännu inte möjlig

Telekommunikation

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Telekommunikationstjänster 2023–2028 DPS 01.05.2023 - 30.04.2028 Anslutning är ännu inte möjlig