Upphandlingar

Fordon- och logistiktjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Utrustning för utryckningsfordon 2022–2027 Ramavtal 30.09.2022 - 29.09.2027 Anslutningstiden har gått ut
Arbetsmaskiner och dess tjänster 2022–2024 (2026) Ramavtal 01.10.2022 - 30.09.2026 Anslutningstiden har gått ut

Energi

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Bränslen för sjötrafik 2022–2024 (2026) Ramavtal 10.10.2022 - 30.04.2024 Anslutningstiden har gått ut

Personal- och hälsovård

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Inhyrning av personal 2023–2027 Ramavtal 01.03.2023 - 28.02.2027 4mån, 23 dagar
Skyddsutrustning 2023–2027 DPS 01.01.2023 - 31.12.2027 Anslutning är möjlig

IT-utrustning

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Mobilterminalen 2022–2023 (2026) Ramavtal 01.10.2022 - 30.09.2023 Anslutningstiden har gått ut

Möbler och kontorstjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2022–2024 (2026) Ramavtal 27.09.2022 - 31.12.2024 Anslutningstiden har gått ut
Tryck- och digitaliseringstjänster 2022–2027 DPS 01.09.2022 - 31.08.2027 Anslutning är möjlig

Rese- och mötestjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Utländska inkvarteringstjänster 2023-2024 (2026) Ramavtal 01.01.2023 - 31.12.2024 Anslutningstiden har gått ut

Ekonomi- och finansieringstjänster

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Leasingtjänster 2023–2024 (2026) Ramavtal 01.10.2022 - 31.12.2024 Anslutningstiden har gått ut
Leasingtjänster för statliga kunder 2023–2024 (2026) Ramavtal 01.10.2022 - 31.12.2024 Anslutningstiden har gått ut

Telekommunikation

Namn Typ Avtalsperiod Tid kvar att ansluta sig
Teleoperatör- och kundservicetjänster 2022–2026 DPS 01.10.2022 - 30.09.2026 Anslutning är möjlig