Namn Kategori Tid kvar att ansluta sig Dagar kvar att ansluta sig
Utrustning för utryckningsfordon 2022–202X » Fordon- och logistiktjänster 2mån, 1 dag 63
Lätta fordon med tjänster 2022–2024 (2026) » Fordon- och logistiktjänster 4 dagar 4
El 2022-2026 » Energi Anslutningstiden har gått ut 99999
Laddstationer for elbilar 2022–2028 » DPS Energi Anslutning är möjlig 2310
Namn Utrustning för utryckningsfordon 2022–202X »
Kategori Fordon- och logistiktjänster
Tid kvar att ansluta sig 2mån, 1 dag
Namn Lätta fordon med tjänster 2022–2024 (2026) »
Kategori Fordon- och logistiktjänster
Tid kvar att ansluta sig 4 dagar
Namn El 2022-2026 »
Kategori Energi
Tid kvar att ansluta sig Anslutningstiden har gått ut
Namn Laddstationer for elbilar 2022–2028 » DPS
Kategori Energi
Tid kvar att ansluta sig Anslutning är möjlig