Biluthyrning och minileasingtjänster 2021–2023 (2025) Ramavtal

Ramavtalets avtalsperiod börjar 1.12.2021. Ramavtalet kan nyttjas av Hansels som anslutit sig till ramavtalet i förväg.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.12.2021 - 30.11.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
28.02.2024
Verksamhetsmodell
Ranking

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Mika Saarinen

Kategorichef

Mika.Saarinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga