Datorer för special bruk 2021–2025 DPS

Den här gemensamma upphandlingen kan nyttjas av alla Hansels kunder.

Vad kan jag upphandla?

I det här dynamiska inköpssystemet kan du upphandla datorer för specialbruk (bland annat ruggererade pekplattor och bärbara datorer, datorer för sjukhus och datorer för fordon), skärmar samt tilläggsutrustning. Upphandlingen innehåller också anknytande tjänster för alla faser i livscykeln, bland annat:

 • Beställning/leverans 
  • Buffertlager för att förkorta leveranstiderna 
  • Produktregistrering
  • Förhandsinstallation (till exempel förhandsinstallation av program och etiketter) 
 • Idrifttagning
  • Att packa upp enheten ur förpackningen
  • Installation vid arbetsbordet
 • Användning
  • Hämtning-returgaranti
  • On-Site-underhållstjänst
  • Support för slutanvändare
 • Urdrifttagning
  • Mellanlager för använda enheter
  • Återvinning och Inlösning av använda enheter
  • Datasäker förstöring
 • Experttjänster
  • Kundservice och teknisk support för huvudanvändare
  • Experttjänster till exempel för utbildning och konfigurering

Kunden gör en upphandling som en minikonkurrensutsättning i DPS – och får färdiga mallar från Hansel och dessutom support.  

Fördelar med gemensam upphandling

 • En minikonkurrensutsättning är snabbare och enklare än en öppen konkurrensutsättning, eftersom Hansel redan sett till att leverantörerna uppfyller kraven (bland annat företagens ekonomiska situation och referenser som gäller motsvarande tjänster). 
 • En minikonkurrensutsättning görs elektroniskt med färdiga mallar.
 • Avtals- och servicenivåvillkor för dina behov, och du kan påverka dessa med krav i anbudsbegäran som gäller minikonkurrensutsättningen. 
 • Omfattande stöd av Hansels experter under hela avtalsperioden, bland annat intressebevakning för kunden och leverantörskontroll samt, om så önskas, kommentarer till konkurrensutsättningsdokumenten. 

Det lönar sig att ansluta sig

Fastän det inte är nödvändigt att ansluta sig till ett dynamiskt inköpssystem (DPS), rekommenderar vi det. Genom att ansluta sig till DPS uppe till höger får man information om ändringar i avtalet och om övriga aktuella frågor. Om det inte är möjligt att ansluta sig, kontakta asiakaspalvelu@hansel.fi

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller kraven. Se en begäran om att delta på www.hankintailmoitukset.fi. Läs mera om DPS som upphandlingsförfarande och mera information i en video.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.09.2025

Avtalsperiod
01.10.2021 - 30.09.2025
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Tero Lehtisaari

Kategorichef

tero.lehtisaari@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga