Datorer för special bruk 2021–2025 DPS

Den här gemensamma upphandlingen kan nyttjas av alla Hansels kunder.

Fördelar med gemensam upphandling

 • En minikonkurrensutsättning är snabbare och enklare än en öppen konkurrensutsättning, eftersom Hansel redan sett till att leverantörerna uppfyller kraven (bland annat företagens ekonomiska situation och referenser som gäller motsvarande tjänster). 
 • En minikonkurrensutsättning görs elektroniskt med färdiga mallar.
 • Avtals- och servicenivåvillkor för dina behov, och du kan påverka dessa med krav i anbudsbegäran som gäller minikonkurrensutsättningen. 
 • Omfattande stöd av Hansels experter under hela avtalsperioden, bland annat intressebevakning för kunden och leverantörskontroll samt, om så önskas, kommentarer till konkurrensutsättningsdokumenten. 

Vad kan jag upphandla?

I det här dynamiska inköpssystemet kan du upphandla datorer för specialbruk (bland annat ruggererade pekplattor och bärbara datorer, datorer för sjukhus och datorer för fordon), skärmar samt tilläggsutrustning. Upphandlingen innehåller också anknytande tjänster för alla faser i livscykeln, bland annat:

 • Beställning/leverans 
  • Buffertlager för att förkorta leveranstiderna 
  • Produktregistrering
  • Förhandsinstallation (till exempel förhandsinstallation av program och etiketter) 
 • Idrifttagning
  • Att packa upp enheten ur förpackningen
  • Installation vid arbetsbordet
 • Användning
  • Hämtning-returgaranti
  • On-Site-underhållstjänst
  • Support för slutanvändare
 • Urdrifttagning
  • Mellanlager för använda enheter
  • Återvinning och Inlösning av använda enheter
  • Datasäker förstöring
 • Experttjänster
  • Kundservice och teknisk support för huvudanvändare
  • Experttjänster till exempel för utbildning och konfigurering

Kunden gör en upphandling som en minikonkurrensutsättning i DPS – och får färdiga mallar från Hansel och dessutom support.  

Det lönar sig att ansluta sig

Fastän det inte är nödvändigt att ansluta sig till ett dynamiskt inköpssystem (DPS), rekommenderar vi det. Genom att ansluta sig till DPS uppe till höger får man information om ändringar i avtalet och om övriga aktuella frågor. Om det inte är möjligt att ansluta sig, kontakta asiakaspalvelu@hansel.fi.

Krav på avtalsleverantörerna

Avtalsleverantörerna ska uppfylla följande krav:

 1. Registrering i yrkes- och näringsregistret 
 2. Skatter och pensionsförsäkringspremier ska betalas 
 3. Ekonomisk och finansiell situation 
  • Riskklass minst RL1-3 (RL4 kräver en tillförlitlig utredning) 
  • Omsättning minst 5 miljoner euro 
  • Ansvarsförsäkring 1 miljoner euro 
 4. Teknisk prestanda och professionell kompetens
  • Anbudsgivaren ska ha tillgång till de underleverantörers kapacitet som anges i anbudet. 
  • Anbudsgivaren ska bevisligen under de tre senaste åren ha levererat de produkter/producerat de tjänster som är objekt i upphandlingen. 
  • Leverantören ska ha minst fem (5) kundreferenser som gäller upphandlingar där leverantören levererat datorer för specialbruk.
  • Kvalitetssäkringsåtgärder utförs när de produkter/tjänster som är objekt i upphandlingen levereras. 
  • Anbudsgivaren har relevanta verktyg, maskinpark och teknisk utrustning för upphandlingen. 
  • Anbudsgivaren och dess underleverantörer utför miljöskyddsåtgärder som omfattar de tjänster som är objekt i upphandlingen. 
  • Personalen som ansvarar för tjänsteproduktionen ska ha relevant kompetens

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller kraven. Se en begäran om att delta på www.hankintailmoitukset.fi. Läs mera om DPS som upphandlingsförfarande och mera information i en video.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.09.2025

Avtalsperiod
01.10.2021 - 30.09.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.09.2030
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Tero Lehtisaari

Kategorichef

tero.lehtisaari@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga