AV-produkter och tjänster 2020-2022 (2024) Ramavtal

Nyheter

Vår kundtjänst har sommaröppet från midsommaren. Under tiden 27.6.-31.7. betjänar vi er vardagar kl 9-15. Du kan nå oss via chatten, per telefon 029 444 4300 eller per e-post asiakaspalvelu@hansel....

Vi gör en utredning bland våra kunder om behov av lägertjänster, användning av lägerområde och upphandlingskontrakt gällande dessa tjänster. Till detta frågeformulär lönar det sig att reservera ca ...

I heta linjen för IT-utrustning är kategoricheferna Jungman & Lehtisaari tillgängliga för våra kunder på Teams alltid varannan fredag kl. 9–10. Våren 2022 tillfällena är fredagar 11.3, 25.3., 8...

Anslutningen till Förmedlingstjänster gällande tidskrifter 2023-2025(2027) -ramavtalet har börjat. Detta ramavtal erbjuder en förmedlingstjänst för tidskrifter (tidningar, seriepublikationer) i båd...

Följande gemensamma upphandlingar som startades år 2018 stängs: Datorer 2018–2020 (2022) | 28.2.2022 Robusta datorer 2018–2020 (2022) | 19.9.2022 Datorer iOS/macOS 2018–2022 | 30.4.2022 Beställning...

Vad kan jag upphandla?

Genom avtalet kan du upphandla mångsidig föreställningsteknisk utrustning och relaterade tjänster. Du kan exempelvis upphandla ett enskilt föreställningstekniskt byggprojekt som innehåller arbeten, apparatur och ett drift- och underhållsavtal. Apparatur kan du upphandla enligt olika inköpsmodeller (till exempel köp- eller leasingmodell eller som tjänst).

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.04.2020 - 31.03.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2029
Verksamhetsmodell
Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 1397/2016

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om upphandlingen

Mikko Jungman

Kategorichef

mikko.jungman@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga