AV-produkter och tjänster 2020-2022 (2024) Ramavtal

Nyheter

Vi bereder som bäst upphandlingen Kontorsmaterial och IT-utrustning 2023–2025 (2027), som är en fortsättning på ramavtalet Kontorsmaterial och IT-tillbehör 2021–2023 som upphör att gälla 31.8.2023....

Till skillnad från det som tidigare meddelades i vår webbtjänst bereder vi endast en ny upphandling som gäller AV-teknik. Via ramavtalet AV-produkter och tjänster 2023–2026 (2027) blir det möjligt ...

Upphandlingsbesluten som gäller konkurrensutsättningen Utländska inkvarteringstjänster 2023‒2024 (2026) har vunnit laga kraft. Målet är att våra kunder ska kunna använda ramavtalet från och med 1.1...

Vi har publicerat en förhandsannons om upphandlingen Kontorsmaterial och it-tillbehör 2023–2025 (2027) i Hilma. I förhandsannonsen finns information om en marknadsdialog som anbudsgivare kan delta...

Vi bereder två nya upphandlingar som gäller AV-teknik och AV-utrustning: Ramavtalet Utrustning och tjänster som anknyter till AV-teknik Det dynamiska inköpssystemet Lösningar med AV-teknik (DPS). ...

Vad kan jag upphandla?

Genom avtalet kan du upphandla mångsidig föreställningsteknisk utrustning och relaterade tjänster. Du kan exempelvis upphandla ett enskilt föreställningstekniskt byggprojekt som innehåller arbeten, apparatur och ett drift- och underhållsavtal. Apparatur kan du upphandla enligt olika inköpsmodeller (till exempel köp- eller leasingmodell eller som tjänst).

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.04.2020 - 31.03.2024
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.03.2029
Verksamhetsmodell
Förenklad konkurrensutsättning, upphandlingslag 1397/2016

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Mikko Jungman

Kategorichef

mikko.jungman@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga