Små upphandlingar gällande IT-konsulttjänster Små upphandlingar

Du behöver inte gå med i småupphandlingen it-konsulttjänster. Du godkänner tjänstens användningsvillkor när du lämnar en anbudsbegäran.

Vad kan jag upphandla?

Via den här småupphandlingen kan du skaffa it-konsulttjänster när upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet. Via småupphandlingen kan du köpa till exempel följande tjänster:

 1. Planerings- och administrationstjänster
  1. Projektstyrnings- och integrationstjänster
  2. Specifikations- och arkitekturtjänster
  3. Tjänstedesign
  4. Administration av molntjänster
  5. Administration av IT-tillgångar
 2. Utvecklings- och drifttjänster
  1. Applikations- och programutvecklingstjänster samt underhåll
  2. Kvalitetssäkrings- och testningstjänster
  3. Tjänster för teknik- och infrastrukturutveckling

Småupphandlingen kan du nyttja endast när din upphandling underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att upphandlingen inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Beakta dessutom din organisations anvisningar för upphandling. Om din upphandling överskrider det nationella tröskelvärdet, kan småupphandlingen inte nyttjas, utan då rekommenderas DPS för it-konsulttjänster. 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.03.2022 -

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga