Små upphandlingar gällande IT-konsulttjänster Små upphandlingar

Du behöver inte gå med i småupphandlingen it-konsulttjänster. Du godkänner tjänstens användningsvillkor när du lämnar en anbudsbegäran.

Vad kan jag upphandla?

Via den här småupphandlingen kan du skaffa it-konsulttjänster när upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet. Via småupphandling kan du till exempel köpa följande tjänster:

 • Projekthanterings- och integratörstjänster
 • Definierings- och arkitekturtjänster
 • Tjänsteutformning
 • Grön IT-tjänster
 • Tjänster för utveckling av applikationer och programvaror samt underhåll
 • Kvalitetssäkrings- och testningstjänster
 • Tjänster för teknologi- och infrastrukturutveckling
 • Hantering av molntjänster
 • Hantering av IT-tillgångar 

Småupphandlingen kan du nyttja endast när din upphandling underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att upphandlingen inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Beakta dessutom din organisations anvisningar för upphandling.

I En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Tjänsten Kisa-apuri är i första hand en digital plattform som skapats för att underlätta konkurrensutsättning av kundens egna små köp. Hansel har granskat bakgrunden till de leverantörer som deltar i tjänsten Kisa-apuri. En småupphandling ska konkurrensutsättas enligt upphandlingsenhetens egna upphandlingsanvisningar. Kommentering av offertdokument i små upphandlingar ingår inte i våra tjänster. Nedan hittar du dock våra tydliga videoanvisningar för användning av Kisa-apuri. 

Om din upphandling överskrider det nationella tröskelvärdet, kan småupphandlingen inte nyttjas, utan då rekommenderas DPS för it-konsulttjänster.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.03.2022 -

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensamma upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

 • Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

0294 444 300

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga