Gaser 2021–2023 (2025) Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Genom det här ramavtalet kan du upphandla medicinska, speciella och industriella flaskgaser samt tillhörande utrustning och tjänster.

Leveranser av medicinska och högrena gaser med tankbilar samt gaser som levereras i cisterner hör också till det här ramavtalet.

Till utrustningen och tjänsterna hör:

  • Leverans- och transporttjänster för produkterna, uthyrnings- och underhållstjänster samt behandlingstjänster för utrustning som hänför sig till transport och lagring av produkterna (sådana som Dewar-kärl, kannor för flytande kväve, gasflaskor och transportlådor).
  • Utbildningstjänster
  • Tjänster för kontroll av gaskonsumtion, tjänster för övervakning och kontroll över gasflaskor och deras cirkulation, tjänster för automatiska leveranser samt analysintyg.
  • Gassystem samt tjänster för planering och installering av systemen, övervakning av systemens kondition och underhåll av systemen, samt nätverksanalyser
  • Tryckreducerare (reglage)

Flaskleveranser av propan omfattas av upphandlingen, men inte cisternleveranser.

Industriella gaser som levereras med tankbilar samt flytande helium omfattas inte av den här upphandlingen.

Ramavtalet står till förfogande för de kunder som har anslutit sig till det i förhand.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Ytterligare information

Ytterligare information får du hos vår kundtjänst 0294 444 300 eller asiakaspalvelu@hansel.fi

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.06.2021 - 31.05.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.05.2023
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information

Pasi Tainio

Kategorichef

pasi.tainio@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga