Passagerartransporter med båt 2022–2025 (2026) Ramavtal

Detta kontrakt kan utnyttjas av alla Hansels kunder som har anslutit sig till ramavtalet.

Du kan upphandla båtresor på Östersjön inom ramen för ramavtalet.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.04.2022 - 31.03.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2025
Verksamhetsmodell
Ranking

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Katja Reinikainen

Kategorichef

katja.reinikainen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga