Små upphandlingar gällande låssystem och tjänster Små upphandlingar

Man behöver inte ansluta sig till småupphandlingen Låsningssystem och utrustning inklusive tjänster. Däremot godkänner man tjänstens användningsvillkor när en anbudsbegäran lämnas.

Vad kan jag upphandla?

Via den här småupphandlingen kan du upphandla låsningssystem och låsningsutrustning inklusive tjänster när upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet. Via vår digitala småupphandlingstjänst kan du köpa till exempel följande produkter:

 • Elektromekaniska låsningssystem;
 • Mekaniska låsningssystem;
 • Låsningskomponenter;
 • Till nämnda låsningssystem och utrustning anknuten tilläggsutrustning.

Dessutom följande tjänster som anknyter till produkterna:

 • konsultering och planering;
 • monteringstjänster;
 • dokumenteringstjänster;
 • garantiservice;
 • reparationsservice;
 • förutseende underhåll;
 • utbildning och tilläggsutbildning för driften;
 • administratörstjänst för elektromekaniska låsningssystem; och
 • förvaring och administration av nycklar.

En småupphandling kan göras endast om din upphandling underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att din upphandling inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Beakta dessutom din organisations upphandlingsanvisningar.

En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Kisa-apuri är först och främst en digital plattform som framtagits för att göra det lättare för kunden att konkurrensutsätta småupphandlingar. Hansel har kontrollerat de leverantörer som är med i Kisa-apuri. En småupphandling konkurrensutsätts i enlighet med den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar. I våra tjänster ingår inte kommentarer till dokumenten i en anbudsbegäran för en småupphandling. Nedan finns en instruktionsvideo om Kisa-apuri.

Om din upphandling överskrider det nationella tröskelvärdet, är det inte möjligt att använda småupphandling, utan då rekommenderar vi  DPS för låsningssystem och utrustning inklusive tjänster. 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.03.2022 -

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga