Mobila apparater 2021–2022 (2025) Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Genom denna gemensamma upphandling kan de anslutna kunderna upphandla mobila apparater, tillhörande tillbehör samt tjänster som hänför sig till mobila apparater, bland annat:

 • Mobiltelefoner och surfplattor
 • Skyddshylsor, hörlurar, högtalare och strömkällor
 • Produktregistreringstjänst
 • Buffertlagertjänst
 • Förinstalleringstjänst
 • Underhållstjänster
 • Återvinningstjänster
 • Dataskyddstjänster (säkerhetsprogramvara)
 • Fjärradministrationstjänst
 • Sakkunnigtjänster

Obs! Genom denna gemensamma upphandling kan man inte upphandla vare sig bärbara datorer, minilaptops eller hybriddatorer utrustade med en hård tangentbordsdocka. De här kan upphandlas genom följande gemensamma upphandlingar som finns under beredning:

Datorer 2021–2025 -DPS

Datorer iPadOS/MacOS 2021–2025 -DPS

Småupphandling av iOS/MacOS-datorer

Avtalsperiod

Avtalsperioden är 1.10.2021 – 30.9.2022. Hansel har rätt att fortsätta avtalsperioden med högst tre optionsperioder på ett år enligt ramavtalets villkor. Hansel meddelar om användningen av optionen senast fyra månader före avtalsperiodens slut.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.10.2021 - 30.09.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.09.2026
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Tero Lehtisaari

Kategorichef

tero.lehtisaari@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga