Flyttningstjänster 2021–2026 DPS

Vad kan jag upphandla?

Genom Flyttransporttjänster kan du upphandla flyttningar av såväl enskilda hushåll som hela driftsenheter eller ämbetsverk, med tillhörande planeringstjänster.

Avtalsleverantörer i det dynamiska inköpssystemet är företag som har specialiserat sig på flyttransport.

Du får till ditt förfogande ett omfattande servicenätverk som täcker hela det finska fastlandet:

 • Flyttransporttjänster, sådana som flyttkarlsarbeten, installeringsarbeten och flyttbiluthyrning
 • Stödtjänster vid flytt, sådana som kundservicearbeten, utan tillkommande avgifter
 • Planerings-, arbetslednings-, projektlednings- och lagringstjänster som hänför sig till flyttning
 • Återvinnings- och förstöringstjänster samt rapportering av dessa
 • Varor som behövs vid flyttning (till exempel lådor), genom att köpa eller hyra dem
 • Du kan också välja att upphandla interna varutransporter för din organisations behov, antingen inom ett driftställe eller mellan driftställen.

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.01.2026

Avtalsperiod
26.01.2021 - 31.01.2026
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.01.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Marko Hentilä

Kategorichef

marko.hentila@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga