Rekryteringstjänster 2023–2027 Ramavtal

Fördelar med upphandlingen

 • Högklassiga tjänster för lämplighetsbedömning, rekrytering och direktsökning
 • I konkurrensutsättningen ställs strikta krav för att säkerställa kvaliteten
 • Konkurrensutsättning med stora volymer ger konkurrenskraftiga priser
 • Undvik kostnader för en egen konkurrensutsättning, eftersom Hansels konkurrensutsättning ger ett färdigt ramavtal som direkt kan användas
 • Goda avtalsvillkor
 • Hansels experter ger stöd under hela avtalsperioden
 • Hansel övervakar avtalsleverantörerna under avtalsperioden

Vad kan man upphandla?

Högklassiga tjänster för lämplighetsbedömning, rekrytering och direktsökning samt som tilläggstjänst bland annat outplacement-tjänster.

Lämplighetsbedömning

 • Produkter i färdiga paket för olika nivåer, från utförande arbete till direktörer

Köpa rekrytering

 • Färdiga produkter i paket för hela rekryteringsprocessen samt för delar i rekryteringsprocessen

Direktsökning

 • Färdiga produkter i paket för direktsökning och lättare direktsökning

Vill du presentera ramavtalet för de övriga i din organisation? Ladda ner en kort presentation av upphandlingen.

Avtalsperiod

Målet är att de kunder som i förväg gått med i avtalet kan nyttja avtalet 1.6.2023.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 16.02.2023

Avtalsperiod
01.06.2023 - 31.05.2027
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.11.2027
Verksamhetsmodell
Ranking

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Anna-Elina Mølgaard

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Jani Mäkinen

Kategorichef

jani.makinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga