Tankningar med statens betaltidskort 2021-2023 (2024) Ramavtal

Det här avtalet står till förfogande för alla Hansels kunder som använder statens betaltidskort som de fått genom ramavtalet Betalningslösning 2018 – 2023 (2024).

Om du inte använder statens betaltidskort ska du ansluta dig till ramavtalet ”Tankningar med oljebolagens kort 2021 – 2023 (2025)”

Vad kan jag upphandla?

Genom ramavtalet kan du upphandla dieselolja, bensin, motorbrännolja och andra flytande drivmedel med statens betaltidskort på avtalsleverantörernas service-, automat-, express- och båtstationer i Finland.

Vi strävar efter att kunna inkludera i ramavtalet också andra produkter och tjänster som hänför sig till bilkörning och som finns till buds på stationerna, sådana som smörjmedel, spolarvätskor, urealösning, vindrutetorkarblad, glödlampor, biltvätt och laddning av elbilar.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.12.2021 - 14.06.2023
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
14.06.2023
Verksamhetsmodell
Ranking

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Miljöansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Juha-Pekka Paunu

Kategorichef

juha-pekka.paunu@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga