Små upphandlingar gällande datorer iPadOS/MacOS Små upphandlingar

Det är inte nödvändigt att gå med i småupphandlingen datorer iPadOS/MacOS. När man lämnar en anbudsbegäran godkänner man tjänstens användningsvillkor.

Vad kan jag upphandla?

Inom denna småupphandling kan man upphandla datorer som är kompatibla med operativsystemen iPadOS och macOS (bland annat pekplattor, bärbara datorer, stationära datorer, robusta datorer), skärmar samt tilläggsutrustning med tjänster, när upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet.

En småupphandling kan man nyttja endast ifall att upphandlingen underskrider det nationella tröskelvärdet. Kom ihåg att en upphandling inte får spjälkas upp för att kringgå upphandlingslagen. Följ dessutom den upphandlande organisationens upphandlingsanvisningar.

En småupphandling är inte en gemensam upphandling. Tjänsten Kisa-apuri är i första hand en digital plattform som har skapats för att göra det enklare för kunden att konkurrensutsätta småupphandlingar. Hansel har redan kontrollerat bakgrunden hos de leverantörer som är med i tjänsten Kisa-apuri. En småupphandling ska konkurrensutsättas i enlighet med den upphandlande enhetens upphandlingsanvisningar. Att ge kommentarer till dokumenten i anbudsbegäran ingår inte i våra tjänster. Nedan finns tydliga videoinstruktioner för tjänsten Kisa-apuri.

Om upphandlingen överskrider det nationella tröskelvärdet, kan småupphandlingen inte nyttjas, utan rekommendationen är då DPS för Datorer iPadOS/MacOS.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
14.03.2022 -

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Kundservice

asiakaspalvelu@hansel.fi

029 444 4300

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga