Charterflyg 2021–2024 (2025) Ramavtal

Vad kan jag upphandla?

Genom ramavtalet för charterflyg kan du beställa charterflygtjänster till de resmål och enligt den tidtabell som du själv bestämt.

Charterflygtjänster som är föremålet för upphandlingen innehåller passagerarflyg till av kunden bestämda resmål enligt av kunden bestämd tidtabell med tillhörande bokningstjänster och med flygplan i olika storlekar. Vid tjänsteproduktionen håller man sig till Europeiska unionens och Finlands lagar och förordningar, samt till myndigheternas föreskrifter i Finland.

Ramavtalet omfattar charterflyg med små affärsflygplan och med stora passagerarflygplan. Flygtransporttjänster med helikopter ingår inte i ramavtalet.

Det finns två delområden i ramavtalet:

 • 1 små affärsflygplan
 • 2 stora passagerarflygplan

Avtalsleverantören i båda delområdena är densamma. Beställningarna placeras direkt hos avtalsleverantören.

Avtalet kan utnyttjas endast av de kunder som anslutit sig till det före publiceringen av upphandlingsannonsen.

Nyttor av gemensam upphandling

 • Du säkerställer lagenligheten av din organisations upphandling
 • Du undviker kostnader som en egen konkurrensutsättning medför
 • Förutsägbar prisnivå
 • Avtalsleverantörens lämplighet har granskats
 • Bra avtalsvillkor
 • Stöd av Hansels sakkunniga under avtalsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörsförvaltning)

 

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.10.2021 - 30.09.2024
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Minna Isoherranen

Kategorichef

minna.isoherranen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga