Virve-terminaler 2023–2025 (2027) Ramavtal

Fördelar med upphandlingen

 • Minskar kostnaderna för egen konkurrensutsättning 
 • I kundarbetsgruppen kan du påverka upphandlingens innehåll
 • Organisationer som ansluter sig får kommentera upphandlingsmodellen och prioriteringarna före konkurrensutsättningen
 • Bra kontraktsvillkor
 • Stöd från Hansels experter under kontraktsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörshantering)

Vad kan jag upphandla?

Kunder som har anslutit sig till den konkurrensutsatta gemensamma upphandlingen kan köpa terminalutrustning för nätverket Virve 1.0 (Tetra), tillbehör till den och tjänster som hänför sig till terminalutrustning, bland annat:

 • Walkie-talkier för Virve-nätet
 • Fordonsradioapparater för Virve-nätet
 • Tillbehör till terminalutrustning
 • Buffertförrådstjänster
 • Förinstallationstjänst (bl.a. inställning av parametrar)
 • Underhållstjänster
 • Experttjänster (bl.a. programuppdateringar, utbildningar)
 • Informationssäkra återvinningstjänster

Avtalsperiod

Vårt mål är att avtalet ska vara tillgängligt för våra kunder i mars–april 2023. Tidsschemat preciseras under konkurrensutsättningen. Kontraktsperioden är två år, och dessutom har Hansel möjlighet att förlänga kontraktsperioden med en optionsperiod på högst två år.
Kunden kan börja göra inköp som baserar sig på den gemensamma upphandlingen antingen direkt från början av kontraktsperioden eller först senare under kontraktsperioden (t.ex. efter att kundens eget gällande upphandlingskontrakt har upphört).

Hur ska jag upphandla?

Gå med i tid

Anslut dig till kontraktet senast 15.11.2022 genom att klicka på knappen uppe till höger på sidan. Kontraktet kan utnyttjas endast av kunder som har anslutit sig innan upphandlingsannonsen publiceras. Anslut dig därför i tid!

I samband med anslutningen ber vi om en uppskattning av det totala värdet på era framtida upphandlingar. Denna information förutsätts numera i alla annonser om offentlig upphandling, och vi hjälper dig att göra en bedömning vid behov. 

Om du inte lyckas ansluta dig ber vi dig kontakta asiakaspalvelu@hansel.fi.

Efter anslutningen skickar vi en upphandlingsförfrågan där vi ställer detaljerade frågor om hur det framtida avtalet kommer att användas, t.ex. när användningen av avtalet börjar användas och antalet exemplar som upphandlas. Vi behöver dessa uppgifter för att förbereda anbudsförfrågan.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.03.2023 - 28.02.2025

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Ilkka Outa

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Tero Lehtisaari

Kategorichef

tero.lehtisaari@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga