Experttjänster inom upphandlingar

En konsultation om konkurrensutsättningen ger dig den bästa upphandlingskompetensen.

Utöver ramavtalen tillhandahåller vi hjälp med dina egna konkurrensutsättningar. Genom våra konsultationstjänster får du stöd för dina olika upphandlingar – oavsett deras omfattning eller karaktär.

Våra erfarna experter i offentlig upphandling är särskilt insatta i offentliga upphandlingar, konkurrensutsättning och avtalsrätt.

Dagsdebiteringen för våra konsultationstjänster är 1 000 euro. I gengäld kan du försäkra dig om upphandlingens lagenlighet samt göra inbesparingar i priserna och andra kostnader.

Samarbete resulterar i en lyckad upphandling

Vårt mål är att du får en tjänst eller produkt som svarar mot dina behov. Av denna anledning genomförs konsultationen om konkurrensutsättning alltid i samarbete:

  • Som vår kund agerar du som en upphandlingsenhet och beskriver föremålet för upphandlingen.

  • Våra konkurrensutsättningskonsulter identifierar förnuftiga kvalitetskriterier, biträder vid beskrivningen av föremålet för upphandlingen och valet av upphandlingsförfarande samt sammanställer den prissättningsmodell som fungerar bäst.

  • Våra jurister säkerställer konkurrensutsättningens lagenlighet och sköter avtalsvillkoren samt andra avtalstekniska detaljer.

Ett enskilt uppdrag eller ett samarbetsavtal?

Du kan få konsultation om konkurrensutsättning som enskilda uppdrag eller i form av ett samarbetsavtal. Det behändigaste sättet att komma igång är att kontakta kundchefen för ditt eget förvaltningsområde.

Genomförandet av konkurrensutsättningen tar i genomsnitt en till tre veckor för vår konkurrensutsättningskonsult och jurist. Arbetsmängden påverkas av hur omfattande konkurrensutsättningen är och på vilket sätt den genomförs.

Ett exempel på konsultationen om konkurrensutsättningen i ett öppet förfarande:

  1. Förberedelsefas: konsultationsavtal, planering av upphandlingen och sammanställning av en anbudsförfrågan

  2. Anbudstid: Utsändning av anbudsförfrågningar och mottagning av anbud

  3. Handläggning av anbud: Utvärdering och jämförelse av anbud, upphandlingsbeslut

  4. Avtalsförhandlingar: finslipning och efteranmälan av avtalen