Stöd för minikonkurrensutsättning

Du får hjälp för att genomföra en minikonkurrensutsättning

När du utnyttjar våra gemensamma upphandlingar hjälper vi dig i alla skeden av minikonkurrensutsättningen. Minikonkurrensutsättning utförs i de ramavtal, där det finns flera avtalsleverantörer och där förenklad konkurrensutsättning tillämpas som verksamhetsmodell, samt i alla dynamiska inköpssystem (DPS).

Det är vårt syfte att försäkra, att konkurrensutsättningarna genomförs lagenligt och avtalsenligt, att minimera risker och att gallra bort möjliga motstridigheter i materialen, såväl ur branschperspektivet som ur upphandlingsjuridikens perspektiv.

Du kan också få hjälp för att planera poängsättnings- och prissättningsmodellen för upphandlingen. Observera, att kunden själv ska definiera målet för upphandlingen. 

Anvisningar för minikonkurrensutsättning

  1. Definiera behovet, föremålet för upphandlingen och budgeten.
  2. Anslut dig som användare till gemensam upphandling och bekanta dig med materialet på sidan av varje upphandling.
  3. Vid minikonkurrensutsättningen ska du använda Hansels mallar, som är specifikt skapade för varje gemensam upphandling. Mallarna hittar du i Hanki-tjänsten. Ytterligare information om minikonkurrensutsättning hittar du i dokumentet ”Allmänna instruktioner för minikonkurrensutsättning” intill.
  4. Fyll in informationen om din upphandling i mallarna som finns i Hanki-tjänsten, och gör andra nödvändiga preciseringar.
  5. Om du behöver hjälp kan du kontakta Upphandlingsstöd. Kom ihåg att det tar ca en vecka att få kommentar.

Kontaktuppgifter för Upphandlingsstöd

  • Telefonjour 0294 444 288 vardagar kl. 9 - 15
  • E-postadress tuki@hansel.fi. Vi svarar på förfrågningar så snabbt som möjligt och meddelar dig den beräknade väntetiden för kommentar.

Bekanta dig med allmänna instruktioner (på finska) innan du startar minikonkurrensutsättningen.