Utveckling av upphandlingsverksamheten

Vet du hur och till vad pengarna som reserverats för upphandlingar i din enhet används?

Det är viktigt att upphandlingarna genomförs ekonomiskt, planmässigt och effektivt, eftersom upphandlingarna utgör en betydande del av enhetens utgifter.

Utvecklingen av upphandlingsverksamheten kräver engagemang, tillräckliga resurser och en vilja att åtgärda eventuella problem. Vi kan bistå med expertis och stöd vid utredningen av nuläget i din upphandlingsverksamhet och vid planeringen och genomförandet av utvecklingsåtgärderna. Tillsammans fastställer vi en utvecklingsstig med fokus på utvecklingsbehoven och resurserna i just din enhet. Vi stödjer dig i utredningen och införandet av bästa praxis i upphandlingsverksamheten.

Systematisk utveckling av upphandlingsverksamheten – så här går det till

  1. Kontakta oss. Vi diskuterar behov och nuläge
  2. Själva utvecklingsarbetet inleds alltid med en kartläggning av upphandlingsverksamhetens nuläge och en analys av resultaten

  3. Utifrån kartläggningen gör vi upp en plan för din organisation om hur åtgärderna ska genomföras

Utvecklingsarbetet bygger bland annat på bra praxis och rekommendationer i utvecklingsprogrammet för statens upphandlingsverksamhet.

Kartläggningen av nuläget kräver vanligen cirka 3-5 arbetsdagar.

Dagsdebiteringen för våra experttjänster är 900 euro.

Ta kontakt!

Vi hjälper dig med dina upphandlingar.

Kontakta kundchefen >>